środowisko użytkownika

W ramach świadczenia usługi aktualizowanie środowiska użytkownika oferujemy modyfikowanie środowiska pracy poszczególnych użytkowników. Zmiany takie są niezbędne zarówno ze względu na ciągle zachodzące zmiany w branży IT (np. bezpieczeństwo) jak zmiany zachodzące w przedsiębiorstwie.

Prace obejmują:

  • Aktualizacje systemów operacyjnych
  • Aktualizacje systemów bezpieczeństwa (w tym antywirusowych, firewall)
  • Modernizacje sprzętu
  • Dostosowywanie oprogramowania operacyjnego firmy
  • Uruchamianie nowych stanowisk pracy
  • Audyt oprogramowania

Dzięki naszej usłudze klienci otrzymują kompleksową opiekę nad stanowiskami pracowników.

Outsourcing it